Στο Πολύglwsso ξεχωρίζουμε

Εφαρμόζουμε μία καινοτόμα μέθοδο διδασκαλίας με χρήση Neuro-Linguistic Programming (Νεύρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός).

Η χρήση NLP κατά τη διαδιακασία εκμάθησης βοηθάει τους ανθρώπους να εντοπίζουν και να πετυχαίνουν τους στόχους τους, μέσα από αυτογνωσία και καλύτερη επικοινωνία, με σκοπό να τους οδηγεί σε σημαντική αυτό-βελτίωση και προσωπική υπεροχή.

Διδάσκουμε

Αγγλικά

Γαλλικά

Ισπανικά

Ιταλικά

Ρώσικα

Γνωρίστε μας μέσα από φωτογραφίες

Δείτε το χώρο μας μέσα από τις παρακάτω φωτογραφίες.
Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και να σας εξηγήσουμε τη μέθοδο διδασκαλίας μας.