Πολύglwsso

Το Poliglwsso παρέχει το ιδανικό μάθημα σε ολιγομελή τμήματα (4-8 ατόμων). Ασχολούμαστε με κάθε μαθητή ξεχωριστά, παρακινώντας τον να εξελίσσεται συνεχώς μέσω της ευγενούς άμιλλας.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ρεαλιστικά αλλά και ευέλικτα και ορίζονται με βάση την ηλικία των σπουδαστών και το επίπεδο δυσκολίας της ύλης ή του πτυχίου.

Στο κέντρο μας ακολουθείται αυστηρά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να καλύπτεται η διδακτική ύλη ανά επίπεδο και σε πραγματικές ώρες.

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν ευνοούνται σε πολυπληθείς τάξεις. Το ιδανικό είναι ο συνδυασμός ατομικού μαθήματος και τάξης όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκήσει με τους συμμαθητές του δεξιότητες της γλώσσας και να ενταχθεί σε μία κοινωνική ομάδα με συνομηλίκους.

Επιπλέον, στο κέντρο μας εστιάζουμε σε κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, αφού καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες και με βάση αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούμε το ακαδημαϊκό του προφίλ. Mελετώντας τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, επιλέγουμε γι’ αυτόν το κατάλληλο πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων αυτών, παρακινώντας τον να εξελίσσεται συνεχώς μέσω της ευγενούς άμιλλας.

Πολύglwsso

ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ!

Αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς για όσους δεν το έχουν ξανακούσει είναι ο Neuro-Linguistic Programming, (Νεύρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ NLP

Επιπλέον, στο κέντρο μας εστιάζουμε σε κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, αφού καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες και με βάση αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούμε το ακαδημαϊκό του προφίλ. Mελετώντας τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, επιλέγουμε γι’ αυτόν το κατάλληλο πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων αυτών, παρακινώντας τον να εξελίσσεται συνεχώς μέσω της ευγενούς άμιλλας.

Το NLP είναι ένα ψυχολογικό ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε στην δεκαετία του 1970 από έναν Αμερικανό καθηγητή γλωσσολογίας, John Grinder και ένα φοιτητή ψυχολογίας, Richard Bandler, οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν ένα μοντέλο το οποίο να βοηθάει τους ανθρώπους να εντοπίζουν και να πετυχαίνουν τους στόχους του, μέσα από αυτογνωσία και καλύτερη επικοινωνία, με σκοπό να τους οδηγεί σε σημαντική αυτό-βελτίωση και προσωπική υπεροχή. Πιο συγκεκριμένα, στην ανάλυση του όρου LP, το «νεύρο-» αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, μέσα από τις αισθήσεις μας, -το «γλωσσικός-» στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την γλώσσα, επειδή αυτός εκφράζει έμμεσα την αντίληψη και τις απόψεις μας και το «προγραμματισμός-» επειδή το NLP προσπαθεί να μας εκπαιδεύσει να σκεφτόμαστε, να εκφραζόμαστε και να δρούμε θετικά, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

NLP & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ειδικά, η εφαρμογή τεχνικών NLP έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αποτελεσματικότητας τους στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει κανείς. Πιο συγκεκριμένα, μετά το 1983, όταν ο Howard Gardner εισήγαγε τη θεωρία των multiple intelligences, έχει γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική αντίληψη, διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών και, ως αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλαπλοί και διαφορετικοί τρόποι εκμάθησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ NLP

Σε ένα παραδοσιακό μάθημα, λοιπόν, στο οποίο ο καθηγητής έχει κεντρικό ρόλο και οι μαθητές αναγκάζονται να απομνημονεύουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές.Το NLP βοηθάει, έτσι, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας που γίνεται ανάλογα με τον μαθησιακό τύπο του κάθε σπουδαστή και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.